arasint.com
arasint.com arasint.com
a1 d2 b3 c4

به صنایع بین المللی برق ارس خوش آمدید

دسته بندی: صفحه اصلی

صنايع بين المللي برق ارس در جهت پوشش نيازهاي صنعت برق ملي و با بهره گيري از معتبرترين صاحبان تكنولوژي جهاني تولیدات خود را عرضه می نماید .اين صنايع در جهت پوشش دهي به تجهيزات مصرفي در شبكه توزيع ، از تابلوهاي پيشرفته خانگي و تجاري ، سيستم هاي فشار ضعيف و باسداكت هاي فشار ضعيف و فشار متوسط تا تابلوهاي ثابت و كشوئي و تجهيزات شبكه ، دژنكتور و ريكلوزرها و سكشنالايزرهاي فشار متوسط فعاليت نموده و موفق به دريافت گواهي هاي مديريت كيفيت توليد  ،  محيط زيست  و ايمني  (IMS)گرديده  و در فهرست سازندگان معتبرترين پروژه هاي ملي در صنايع برق ، صنايع سنگين و صنايع نفت قرار دارد .

 

 

©2013 Arasint.com
Farhange Sama